גמול השתלמות ושנת שבתון

גמול השתלמות ושנת שבתון

(גמול השתלמות לעובדי ציבור ושנת שבתון לעובדי הוראה)

הקורסים המגוונים שלנו מוכרים לגמול השתלמות לעובדי ציבור ולעובדי הוראה בשנת שבתון.

גמול השתלמות לעובדי מדינה                                          רפואה סינית                                       

לפי הפרסומים של נציבות שירות המדינה, גמול ההשתלמות מהווה גמול מקצועי שנקבע בהסכמים הקיבוציים, הניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיים בהיקף של 400 שעות לימוד ובתנאי, שהקורסים הנלמדים קשורים לתחום הרחב של ביצוע התפקיד אותו ממלא העובד.

במילים אחרות, גמול השתלמות הוא הטבה בשכר שמטרתה הן לקדם את עובד ההוראה באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקים והן לתגמל אותו.  כדי שהקורסים וההשתלמויות יוכרו לצורך גמול צריכים להתקיים התנאים הבאים: 

  • המוסד שבו מתקיים מסלול הלימוד הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מסלול הלימוד מוכר לגמול השתלמות. 

שנת שבתון לעובדי הוראה

אחת לכל שבע שנים זכאי מורה לצאת לשנת חופשה המוגדרת כשנת שבתון. בשנה זו קיימת עבורו אפשרות לצאת לקורסים שונים ומגוונים, על חשבון קרן ההשתלמות, ובמקרים מסוימים אף לקבל שכר בעבור כך. מטרתו העיקרית של השבתון אם כן, היא להעניק למורה מנוחה משגרת העבודה, ובו בזמן להעשיר את הידע המקצועי שלו בתחומים עליהם הוא אמון.

כל מורה זכאי לצאת לשבתון, ובלבד שבשש השנים האחרונות לפחות הופרשו לו סכומים לקרן השתלמות מיוחדת אשר כספיה מיועדים ליציאה לשבתון.

לצפייה ברשימת הקורסים >