קורסים לגמול השתלמות, לשנת שבתון ולקהל הרחב במרכז הרמוניה אקדמי, עין המפרץ

איך להפוך ארגון טוב למצוין בשירות

ימי חמישי

קורס מעולה לכל נותני השירותים
לעובדי ציבור ומדינה (מוכר לגמול השתלמות)
למנהלים ומנהלי כ”א ומשאבי אנוש

הקורס מקרב את מנהלי הארגון ועובדיו, מנהלי משמרת, מנחים ומדריכים בארגונים נותני שירות, להכיר את מרכיבי השרות בארגון
ומאפשר תהליכים של מעבר לארגון מוטה שרות.

נלמד איך לייצר תרבות ארגונית כמנוע ליצירת תרבות שרותית
ואיך טיפוח עובדי השירות בארגון מוביל לשרשרת השרות
להפוך מפנימי ואיכותי לחיצוני ואיכותי.

מה הקשר בין נאמנות לקוחות ושירות?
ואיך הופכים שירות לפרו אקטיבי הלכה למעשה?

נלמד איך שירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמערך השיווקי ואיך יוצרים חווית לקוח.

למידה מעשירה לארגז הכלים המקצועי והאישי.